logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2220
Meno kňaza : Guot, Juraj
Pcmeno kňaza : guotjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 602
Poradie : 158090
Citát : Guót de Eadem Georgius.Guótfalvensis in cottu Liptó 28. Oct. 1737. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Dein circa ab 1763. parochus in Tótfalu in Scepusio, quacum incorporatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.
Preklad : Z Gôtovian v Liptovskej župe. 28. októbra 1737 prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. Nato sa asi od r. 1763 stal farárom v Slovenskej Vsi na Spiši, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy.