logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33744
Meno kňaza : Grivalský, Andrej
Pcmeno kňaza : grivalskyandrej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 247
Poradie : 24690
Citát : Grivalský Andrej, n. 3. 11. 1932 v Nedeci, o. 24. 6. 1956, kapl. Sabinov, Michalovce, 1958 kapl. Humenné, 1959 kapl. Bardejov, 1961 kapl. Košice-juh, 1962 m. p., 1967 spr. f. Slanec.

Číslo záznamu : 36811
Meno kňaza : Grivalský, Andrej
Pcmeno kňaza : grivalskyandrej
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 5650
Citát : GRIVALSKÝ, Andrej
* nar. 3.11.1932 Nedeca (Poľ.), ord. 24.6.1956 Bratislava, prim. Moravský sv. Ján
* 1956 kaplán Sabinov, 1956 Michalovce, 1956 základná vojenská služba, 1958 kaplán Humenné, 1959 Bardejov, 1961 Košice - Juh, 1962 väzenie, 1965 mimo pastorácie, 1967 administrátor Slanec, 1990 farár Plaveč, 2000 dôchodok.
* Mikloško, s. 173. Sch. 1948, s. 86; 1978, s. 247; 1995, s. 158; 1998, s. 124; 2000, s. 133; 2002, s. 143; 2004, s. 137.>

Číslo záznamu : 59420
Meno kňaza : Grivalský, Andrej
Pcmeno kňaza : grivalskyandrej
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 420-423
Poradie : 7090
Citát : GRIVALSKÝ, Andrej (* 3.11.1932 Nedeca, Poľsko) -trpiteľ za vieru.
Za kňaza ho vysvätili 24.6.1956 v Bratislave, potom krátko pôsobil ako kaplán v Sabinove a Michalovciach. R.1956 nastúpil na základnú vojenskú službu. R.1958 bol kaplánom v Humennom, r.1959 v Bardejove, r.1961 vo farnosti Košice-Juh. R.1962 ho nespravodlivo odsúdili a uväznili, od r.1965 bol mimo pastorácie. R.1967 sa stal farárom v Slanci, od r.1990 pôsobil v Plavči. R.2000 odišiel do dôchodku.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.42; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrá-tiť. Bratislava 1991, s.173.
CYRIL HIŠEM