logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33739
Meno kňaza : Glinský, Ján
Pcmeno kňaza : glinskyjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 246
Poradie : 24640
Citát : Glinský Ján, n. 12. 5. 1911 v Stropkove, o. 19. 6. 1938, kapl. Snina, 1940 kapl. Zborov, 1941 kapl. Svinia, 1942 spr. f. Radoma, 1945 spr. f. Ľubotín, 1949 spr. f. Lieskovec, 1952 spr. f. Vranov n. T., 1954 spr. f. Sačurov, 1956 spr. f. Slivník, 1970 spr. f. Staré, 1972 spr. f. Košice-Šaca.

Číslo záznamu : 36783
Meno kňaza : Glinský, Ján
Pcmeno kňaza : glinskyjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 5370
Citát : GLINSKÝ, Ján
* nar. 12.5.1911 Stropkov, 19.6.1938 Košice,+20.11.1996 poch. Stropkov
* 1938 kaplán Snina, 1940 Zborov, 1941 Svinia, 1942 farár Radoma, 1947 Ľubotín, 1951 Lieskovec, 1953 Vranov nad Topľou, 1955 Sačurov, 1956 Slivník, 1970 Staré, 1972 Košice - Šaca, 1990 odchod do dôchodku.
* Sch. 1938, s. 213; 1943, s. 238; 1948, s. 85; 1978, s. 246; 1995, s. 157; 2004, s. 188.>