logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2113
Meno kňaza : Gianone, František
Pcmeno kňaza : gianonefrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 594
Poradie : 157020
Citát : Gianone Franciscus.Theologiam cum quarto a. in seminario AEppeli Poson. 1801. terminavit. Cooperatorem egit in Szent-Endre. Hinc 1803. transivit ad Tarján. Exhinc 6. Febr. 1805. factus admin. in Érseklél, hinc 17. Mart. 1806. praesentatus capellanus localis in Ekecs. 6. Febr. 1807. factus parochus in Nagy-Megyer. Inito cum Joanne Rigler cambio. 28. Febr. 1812. accepit praesentam pro Dorogh. † 9. Mart. 1830. ibidem.
Preklad : Teológiu ukončil v bratislavskom arcibiskupskom seminári po štvrtom ročníku v r. 1801. Ako kaplán pôsobil v Szentendre. Odtiaľ prešiel v r. 1803 do Tarjánu. Nato sa 6. februára 1805 stal administrátorom v Arcibiskupskom Léli, potom 17. marca 1806 bol predstavený ako miestny kaplán v Okoči. 6. februára 1807 sa stal farárom vo Veľkom Mederi. Vymeniac sa s Jánom Riglerom prijal 28. februára 1812 prezentu v Dorogu. Tam † 9. marca 1830.