logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2039
Meno kňaza : Geleta, Ján
Pcmeno kňaza : geletajan1850
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 589
Poradie : 156280
Citát : Geleta Joannes.Natus 4. Jun. 1850. Theologiam Strigonii absolvit. 26. Jul. 1874. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagymagyar. Ab 1877. in Mocs. Eodem a. transivit ad Zsigárd, ubi ab 1881. parochiam administrabat. Hinc 12. Jun. 1885. int. adm. 24. Aug. ejusd. a. vero investitus parochus in Negyed, ubi † 29. Mart. 1892.
Preklad : Narodil sa 4. júna 1850. Teológiu absolvoval v Ostrihome. 26. júla 1874 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Zlatých Klasoch. Od r. 1877 v Moči. V tom roku prešiel do Žihárca, kde od r. 1881 spravoval farnosť. Nato sa 12. júna 1885 stal dočasným správcom a 24. augusta t. r. bol ustanovený za farára v Nedede, kde † 29. marca 1892.