logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42472
Meno kňaza : Ghéczy, Juraj
Pcmeno kňaza : geczygeorgius
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Géczy, Georgius - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Čadca, Raková, Skala, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44864
Meno kňaza : Ghéczy, Juraj
Pcmeno kňaza : geczygeorgius
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 110
Citát : 11. 1. júla v tom istom roku zaujal faru v Čadci rakovský farár Juraj Ghéczy. Narodil sa 26. apríla 1760 v Novákoch. Prvý ročník filozofického štúdia konal v nitrianskom seminári a ostatné štúdiá v generálnom seminári v Bratislave. Po skončení bratislavských štúdií strávil v Nitre desať mesiacov, aby sa pripravil na kňazskú vysviacku, ktorá mohla byť v rokoch 1786 - 87. 14 mesiacov bol kaplánom v Bytči a 20 mesiacov v Kysuckom Novom Meste. 1790 sa stal farárom na Rakovej. 1798 sa sťažoval na svojich rakovských farníkov. Po smrti Pažického sa stáva farárom a dekanom v Čadci. Aj on odoberal bernolákovské tlače a zaslúžil sa o školu. 1810 prešiel na ľahšiu faru do Skalky. Bol už chorľavý, šiel sa liečiť do Pešti a tam aj zomrel 4. apríla 1819.

Pisateľ článku o Čadci 1893 spomína "znamenitých synov" Pažického a Ghéczyho. Vyjadril túžbu: " ... azda, že nám dakto podá obšírnejšie správy z Kysúc starých i nových veľkých i malých". Kiež tieto riadky splnia nanesenú túžbu!