logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1999
Meno kňaza : Gank, Juraj
Pcmeno kňaza : gankjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 586
Poradie : 155880
Citát : Gank, vel Genk Georgius.Investitus 15. Jan. 1697. parochus in Kovarcz. Hinc 11. Mart. 1698. transivit ad Novák, ubi usque 1701. operatus est.
Preklad : 15. januára 1697 bol ustanovený za farára v Kovarciach. Odtiaľ prešiel 11. marca 1698 do Novák, kde pracoval až do r. 1701.