logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42468
Meno kňaza : Gálik, Paulus
Pcmeno kňaza : galikpaulus
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Gálik, Paulus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154