logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1810
Meno kňaza : Fiáth, Žigmund
Pcmeno kňaza : fiathzigmund
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 571
Poradie : 153990
Citát : Fiáth Sigismundus.Praesentatus 30. Jan. 1715. parochus in Nagy-Czétény, ubi usque 1716. operatus est.
Preklad : 30. januára 1715 bol predstavený ako farár vo Veľkom Cetíne, kde pracoval až do r. 1716.