logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36676
Meno kňaza : Fencák, Marián
Pcmeno kňaza : fencakmarian
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 4300
Citát : FENCÁK, Marián, JCLic.
nar. 20.4.1969 Snina, Dlhé nad Cirochou, ord. 17.6.1995 Dlhé nad Cirochou – B. Bober, prim. Dlhé nad Cirochou
1995 kaplán Veľké Kapušany, 1997 administrátor Remetské Hámre, 2002 farár Hrabovec.
Sch. 1998, s. 123; 2000, s. 132; 2002, s. 142; 2004, s. 133.