logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1772
Meno kňaza : Fejérkói, Pavol
Pcmeno kňaza : fejerkoipavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 568
Poradie : 153610
Citát : Fejérkői Paulus.Occurrit 1647. parochus in Nagy-Czétény. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.
Preklad : V r. 1647 sa objavuje ako farár vo Veľkom Cetíne. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom Jurajom Lippayom.