logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27979
Meno kňaza : Fehér, Damaz, OSB
Pcmeno kňaza : feherdamazosb
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 112
Poradie : 12230
Citát : Fehér Damaz, OSB, Dr., n. 5. 1. 1913 v Komárne, o. 5. 7. 1936, prof. gymn. Komárno, 1939 štud. a kapl. Dudapešť, 1942 prof., kapl. Celldömölk, 1943 prof. gymn. Komárno, 1946 duch. nemoc. Komárno, 1949 spr. f. Príbovce, 1951 spr. f. Sl. Pravno, 1958 spr. f. Hrušov, 1959 spr. f. Dlhá, 1971 spr. f. Kráľov Brod, Žihárec, 1976 spr. f. Diakovce.

Číslo záznamu : 64054
Meno kňaza : Fehér, Damaz, OSB
Pcmeno kňaza : feherdamazosb
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Fehér Damaz Ján, OSB, ThDr. nar. 5. 1. 1913 v Komárne, ord. 5.7.1936; prof. 1936 Komárno, prof.teológie 1939 Pápa; adm. 1949 Príbovce, 1952 Slovenské Pravno, 1959 Dlhá nad Váhom, 1971 Kráľov Brod, 1976 Diakovce, 1983 Neded, 1987 Iža, predst.rehole 1990 Komárno; n.o. 1994; + 23.8.1998

Číslo záznamu : 68320
Meno kňaza : Fehér, Damaz, OSB
Pcmeno kňaza : feherdamazosb
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 232
Poradie : 1090
Citát : FEHÉR Damaz Ján, OSB, ThDr.,
nar.: 5. 1. 1913 v Komárne, ord.: 5. 7. 1936, adresa: 94501 Komárno, ul. Pionierska 27.
Pôsobiská: Komárno 1936 profesor, Pápá 1939 profesor teológie, Príbovce 1949 farár, Slovenské Pravno 1952 farár, Dlhá nad Váhom 1959 farár, Kráľov Brod 1971 farár, Diakovce 1976 farár, Neded 1983 farár, lža 1987 farár, Komárno 1990 predstavený rehole

Číslo záznamu : 69611
Meno kňaza : Fehér, Damaz, OSB
Pcmeno kňaza : feherdamazosb
Názov knihy : obež. Trnava 1958
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 330
Citát : Dr. Damaz Fehér /diec.B.Bystrica/, správca fary v Slovenskom Pravne, do Hrušova /č.2058/58, 22.IV.1958/.

Číslo záznamu : 69760
Meno kňaza : Fehér, Damaz, OSB
Pcmeno kňaza : feherdamazosb
Názov knihy : obež. Trnava 1959
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1020
Citát : Dr. Damaz Fehér, správca fary v Hrušove, do Dlhej nad Váhom /č. 797/59, 13.III.-1.IV.1959/.