logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27978
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 112
Poradie : 12220
Citát : Farkas Ladislav, n. 29. 7. 1931 v N. Zámkoch, o. 24. 6. 1956, kapl. Dun. Streda, Sládkovičovo, 1957 kapl. Želiezovce, 1958 kapl. Komárno 1960 kapl. Gbelce, 1961 spr. f. Bajtava, 1962 kapl. N. Zámky, 1962 m. p., 1965 spr. f. Trávnik na Ostrove, 1967 spr. f. Bruty, 1970 spr. f. Jelenec, 1976 spr. f. Moča.

Číslo záznamu : 64052
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Farkas Ladislav nar. 29.7.1931 v Nových Zámkoch, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Sládkovičovo, 1957 Želiezovce, 1958 Dunajská Streda, 1958 Komárno, 1960 Gbelce; adm. 1961 Bajtava; kap. 1962 Nové Zámky; 1962 m.p.; adm. 1965 Trávnik na Ostrove, 1967 Bruty, 1970 Jelenec, 1976 Moča; far. 1990 Ipeľský Sokolec; výp. 1.8.1998 Zemianska Olča, 1.11.1998 Kamenica nad Hronom; n.o. 1.7.2003 Moča; + 26.11.2005

Číslo záznamu : 68319
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 232
Poradie : 1080
Citát : FARKAS Ladislav,
nar.: 29. 7. 1931 v Nových Zámkoch, ord.: 24. 6. 1956, adresa: 93575 Ipeľský Sokolec.
Pôsobiská: Sládkovičovo 1956 kaplán, Želiezovce 1957 kaplán, Dunajská Streda 1958 kaplán, Komárno 1958 kaplán, Gbelce 1960 kaplán, Bajtava 1961 farár, Nové Zámky 1962 kaplán, 1962 mimo pastorácie, Trávnik na Ostrove 1965 farár, Bruty 1967 farár, Jelenec 1970 farár, Moča 1976 farár, Ipeľský Sokolec 1990 farár

Číslo záznamu : 69399
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : obež. Trnava 1956
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 440
Citát : Ladislav Farkas, novokňaz, do Sládkovičova /č. 4024/56, 12.VII.- 1.VIII, 1956/.

Číslo záznamu : 69535
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : obež. Trnava 1957
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1000
Citát : Ladislav Farkas, kaplán v Sládkovičove, do Želiezoviec /č.3127/57, 15.VII.57/

Číslo záznamu : 69633
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : obež. Trnava 1958
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 550
Citát : Ladislav Farkas, kaplán, v Želiezovciach, do Dunajskej Stredy /č.1236/58, 12.- 15.III.1958/.

Číslo záznamu : 69700
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : obež. Trnava 1959
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 420
Citát : Ladislav Farkas, kaplán v Dunajskej Strede, do Komárna, /č. 4978/58, 25.X.- 1.XI.1958/.

Číslo záznamu : 69893
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 640
Citát : Ladislav Farkaš, kaplán, Komármo, do Gbeliec, /viažúc Svodín/ č. 2318, 24.VI.-1.VII.1960/.

Číslo záznamu : 69963
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : Trnava 1961
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 110
Citát : Ladislav Farkas, kaplán v Gbelcich, do Bajtavy /č.2192/1961,27.VI.-1.VII.1961/.

Číslo záznamu : 70012
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 370
Citát : FARKAS Ladislav, správca fary v Bajtove, do Nových Zámkov, /č. 1182/62,4.IV.-1.V.62/.

Číslo záznamu : 70178
Meno kňaza : Farkas, Ladislav (1931-2005)
Pcmeno kňaza : farkasladislav1931
Názov knihy : Trnava 1965/sept
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 550
Citát : FARKAS Ladislav, mimo pastorácia, do Trávnika /č.2974/65; 27.VIII. - 15.IX.1965/