logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27975
Meno kňaza : Ešše Imrich
Pcmeno kňaza : esseimrich
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 111
Poradie : 12190
Citát : Ešše Imrich, n. 10. 3. 1947 vo Výčapoch-Opatovciach, o. 9. 6. 1974, kapl. Tvrdošovce, 1975 spr. f. Lehnice.

Číslo záznamu : 64044
Meno kňaza : Ešše Imrich
Pcmeno kňaza : esseimrich
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Ešše Imrich nar. 10.3.1947 vo Výčapoch-Opatovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Tvrdošovce; adm. 1975 Lehnice, 1979 Baloň, 1986 Chyndice, 1990 Beša, 1.11.1998 Kajal; výp. 2006 Výčapy-Opatovce; + 10.3.2007

Číslo záznamu : 68315
Meno kňaza : Ešše Imrich
Pcmeno kňaza : esseimrich
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 231
Poradie : 1040
Citát : EŠŠE Imrich
nar. : 10. 3. 1947 vo Výčapoch-Opatovciach, ord. : 9. 6. 1974, adresa ;935 36 Besa.
Pôsobiská: Tvrdošovce 1974 kaplán, Lehnice 1975 farár, Baloň 1979 farár, Chyndice 1986 farár, Beša 1990 farár