logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1605
Meno kňaza : Edényi, Martin
Pcmeno kňaza : edenyimartin1819
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 555
Poradie : 151940
Citát : Edényi Martinus.Natus 15. Nov. 1819. in Bánhida in cottu Comárom. Philosophiam et theologiam Tirnaviae terminavit et 18. Jul. 1844. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vásárút, mox in Dunaszerdahely. 1. Jun. 1848. administrator constitutus in Alistál, ubi 3. Oct. ejusdem a. investitus est. 20. Dec. 1872. transivit ad Bajta. † 9. Mart. 1887. ibidem.
Preklad :
Narodil sa 15. novembra 1819 v Bánhide v Komárňanskej župe. Filozofiu a teológiu ukončil v Trnave a 18. júla 1844 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Trhovej Hradskej, potom v Dunajskej Strede. Od 1. júna 1848 bol administrátorom v Dolnom Štáli, kam bol ustanovený 3. októbra toho roka. 20. decembra 1872 prešiel do Bajtavy. Tam † 9. marca 1887.