logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1577
Meno kňaza : Dulay, Gabriel
Pcmeno kňaza : dulaygabriel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 552
Poradie : 151660
Citát : Dulay Gabriel.Natus in Bars-Szent-Kereszt. Qua alumnus seminarii s. Adalberti 1740. baccalaureus et 1741. msgister philosophiae. Qua tertiannita ordinatus et 20. Febr. 1742. pro cooperatore Prividiam missus. 5. Maji 1748. investitus parochus in Radvány, hinc 2. Jul. 1750. transivit ad Koos, ubi † 1. Maji 1760.
Preklad :
Narodil sa vo Svätom Kríži nad Hronom. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1740 stal bakalárom a v r. 1741 magistrom filozofie. Ako tretiak bol vysvätený za kňaza a 20. februára 1742 poslaný za kaplána do Prievidze. 5. mája 1748 bol ustanovený za farára v Radvani, odtiaľ prešiel 2. júla 1750 do Koša, kde † 1. mája 1760.

Číslo záznamu : 27771
Meno kňaza : Dulay, Gabriel
Pcmeno kňaza : dulaygabriel
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 47
Poradie : 2770
Citát :
Dulay Gabriel
N. vo Sv. Kríži, 1748 farár v Radvani, 1750 v Koši, Z. 1.V.1760. NSP