logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1463
Meno kňaza : Dežerický, Jozef (1756-1827)
Pcmeno kňaza : dezerickyjozef1756
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 543
Poradie : 150520
Citát : Dezsericzky Josephus.Theologiae quinquennem cursum in Pázmáneo 1780. absolvit et pro cooperatore ad Érsek-Ujvár missus, hinc m. Majo 1782. factus est parochus in Nagy-Czétény, hinc 1821. transivit ad Tallos, demum 1824. factus administrator in Pered, ubi † 24. Dec. 1827.
Preklad : Päťročné štúdium teológie absolvoval v Pázmáneu v r. 1780 a bol poslaný za kaplána do Nových Zámkov, nato sa v máji 1782 stal farárom vo Veľkom Cetíne, odtiaľ prešiel v r. 1821 do Tomášikova, potom sa v r. 1824 stal administrátorom v Tešedíkove, kde † 24. decembra 1827.