logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1449
Meno kňaza : Demovič, Štefan
Pcmeno kňaza : demovicstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 542
Poradie : 150380
Citát : Demovitz Stephanus.Diósiensis ex cottu Poson. qua. alumnus coll. gener. 1670. baccalaureus 1671. magister philosophiae factus. 17. Mart. 1673. ordinatus et 23. Apr. investitus parochus in Nyitra-Pereszlény. Hinc 4. Maji 1679. investitus in Alsó-Diós, 30. Mart. 1680. vero in Grinád, cui 1691. adfiliata est Tótgurab. Mense Nov. 1691. successorem nactus.
Preklad : Z Orešian z Bratislavskej župy sa ako chovanec generálneho seminára stal v r. 1670 bakalárom a v r. 1671 magistrom filozofie. 17. marca 1673 bol vysvätený za kňaza a 23. apríla ustanovený za farára v Preseľanoch. Odtiaľ bol 4. mája 1679 ustanovený do Dolných Orešian, 30. marca 1680 do Grinavy, ku ktorej bol v r. 1691 pripojený Slovenský Grob ako filiálka. V mesiaci novembri 1691 dostal nástupcu.