logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1445
Meno kňaza : Demeter (Selce, 1406)
Pcmeno kňaza : demeterselce1406
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 542
Poradie : 150340
Citát : Demetrius.Occurrit 1406. plebanus de Zelcze, nunc Szelecz. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 202.)
Preklad : V r. 1406 sa objavuje ako kňaz v Zelce, teraz Selce. (Schemat. hist. Neosol. 1876, 202)

Číslo záznamu : 27721
Meno kňaza : Demeter (Selce, 1406)
Pcmeno kňaza : demeterselce1406
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 39
Poradie : 2270
Citát :
Demeter
Plebán 1406 de Zelcze. NSP. 1420 sa ešte spomína.  [Pozri Melchior plebán de BB.]