logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27942
Meno kňaza : Danczi, Ľudovit
Pcmeno kňaza : dancziĽudovit
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 108
Poradie : 11860
Citát : Danczi Ľudovít, n. 16. 7. 1925 v Strekove, o. 12. 6. 1949, kapl. Krušovce, Matúškovo, 1950 kapl. Šahy, Hrnčiarovce n. Parnou, 1951 kapl. Bratislava-Tehelné Pole, 1952 spr. f. Jelenec, 1962 spr. f. Želovce, 1969 spr. f. Váhovce.

Číslo záznamu : 63978
Meno kňaza : Danczi, Ľudovit
Pcmeno kňaza : dancziludovit
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Danczi Ľudovít nar. 16.7.1925 v Strekove, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Krušovce, 1950 Šáhy; adm. 1950 Hrnčiarovce nad Parnou; kap. 1951 Ba-Tehelné pole; adm. 1952 Jelenec, 1962 Želovce, 1969 Váhovce; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.7.2002 Cífer; + 8.6.2008

Číslo záznamu : 68286
Meno kňaza : Danczi, Ľudovit
Pcmeno kňaza : dancziludovit
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 224
Poradie : 750
Citát : DANCZI Ľudovít,
nar.: 16. 7. 1925 v Strekové, ord.: 12. 6. 1949, adresa: 92562 Váhovce, č.d. 368.
Pôsobiská: Krušovce 1949 kaplán, Šahy 1950 kaplán, Hrnčiarovce nad Parnou 1950 farár, Bratislava-Tehelné Pole 1951 kaplán, Jelenec 1952 farár, Želovce 1962 farár, Váhovce 1969 farár

Číslo záznamu : 68896
Meno kňaza : Danczi, Ľudovit
Pcmeno kňaza : dancziludovit
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 40
Citát : 3/ Danczi Ľudovít, kaplán, Želiezovce, za správcu farnosti Jelenec,č. 635/52,

Číslo záznamu : 70045
Meno kňaza : Danczi, Ľudovit
Pcmeno kňaza : dancziludovit
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 700
Citát : DANCZI Ľudovít, správca fary v Jelenci do Želoviec /č. 1973/62; 29.V. - 15.VI. 1962/