logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41648
Meno kňaza : Czeizel, Rudolf
Pcmeno kňaza : czeizelrudolf
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 125
Poradie : 2600
Citát : 48. Czeizel Rudolphus. Natus 1. XI. 1885 in Veľké Bielice.
1908 ordinatus, Cooperator in Divina, 1910 in Tr. Teplá,
1912 in Skačany, 1913 int. Administrator in Dežerice,
M. Hradná, 1915 in Selec, 1917 in Čavoj, 1921 in exa-
mine Pro-Synodali approbatus, 1922 Parochus in Cabaj-
Čápor, 1924 Secretarius Districtualis, 1937 int. Admini-
strator in Podhradie pri Prievidzi. ... ... ... ... ... ... ...103

Číslo záznamu : 43210
Meno kňaza : Czeizel, Rudolf
Pcmeno kňaza : czeizelrudolf
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 144
Poradie : 2020
Citát : Czeizel Rudolphus. Natus 1885 in Veľké Bielice. 1908 ordi-
natus, Cooperator in Divina, 1910 in Tr. Teplá, 1912
in Skačany, 1913 int. Administrator in Dežerice, Čavoj,
1921 in examine Pro-Synodali approbatus, 1922 Paro-
chus in Cabaj-Čápor, 1924 Secretarius Districtualis. 25

Číslo záznamu : 43619
Meno kňaza : Czeizel, Rudolf
Pcmeno kňaza : czeizelrudolf
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 131
Poradie : 2050
Citát : C z e i z e l Rudolphus. Natus 1885. in Nagybélicz, Com.
Nyitra. 1908. ordinatus. Cooperator in Nagydivény. 1910.
in Hólak. 1912. in Szkacsány. --- --- --- --- --- --- 39