logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27676
Meno kňaza : Csutkay, Štefan
Pcmeno kňaza : csutkaystefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 33
Poradie : 1820
Citát : Csutkay Štefan
N. 11.VIII.1829 v Ohaji, o. 1856, kaplán v Žiari n/Hr., Tajove, N. Bani, Očovej, SF v Kremnici, 1865 farár v Rudne, 1877 v H. Ždani, 1880 vo Zv. Slatine, 1866 VAD. Z. 21.II.1908.

Číslo záznamu : 30668
Meno kňaza : Csutkay, Štefan
Pcmeno kňaza : csutkaystefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 16
Poradie : 1030
Citát : Csutkay Štefan
N. 11.8.1829 v Ohaji. O. 1856. K v Žiari n/Hr., Tajove, N. Bani, Očovej. SF v Kremnici, 1865 F v Rudne, 1877 v H. Ždani, 1880 vo Zv. Slatine, 1886 VAD. Z. 21.2.1908. Pochovaný je vo Zvolenskej Slatine.