logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1304
Meno kňaza : Csergő, Florián
Pcmeno kňaza : csergoflorian1828
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 529
Poradie : 148930
Citát : Csergeő Florianus.Natus 18. Feb. 1828. in Pann in cottu Nitr. 20. Jul. 1847. ord. Philosophie Tirnaviae, theologiae Viennae studuit. Cooperatorem egit in Egyházkarcsa, dein per quatuor annos et tres menses in Ürmény et per medium a. in Nagy-Lévárd. 27. Oct. 1852. praesentam accepit pro Tornócz, ubi 13. Maji 1853. investitus, 21. Aug. 1864. transivit ad Ürmeny, ubi 1860. munus notarii et mox VADni gessit. † 21. Mart. 1879. ibidem. Lirae hungaricae versatus sodalis. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 302.)
Preklad : Narodil sa 18. februára 1828 v Pani v Nitrianskej župe. 20. júla 1847 bol vysvätený za kňaza. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu študoval vo Viedni. Ako kaplán pôsobil v Kostolných Kračanoch, potom štyri roky a tri mesiace v Mojmírovciach a pol roka vo Veľkých Levároch. 27. októbra 1852 prijal prezentu pre Trnovec, kde bol ustanovený 13. mája 1853. 21. augusta 1864 prešiel do Mojmíroviec, kde v r. 1860 zastával úrad notára a potom vicearchidiakona. Tam † 21. marca 1879. Písal maďarské oslavné básne. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 302.)