logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1362
Meno kňaza : Čorba, Štefan
Pcmeno kňaza : corbastefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 534
Poradie : 149510
Citát : Csorba Stephanus.Occurit 1657. parochus in Nagy-Czétény. In visitatione eodem a. per Joannem Cherlay peracta de parocho sic: Alumnus Pázmánei collegii, commendatur de sedulitate ab omnibus parochianis, de probitate et diligentia in divinis. In schemate parochorum Nagy-Kérensium per parochum Bokor confecto nominatur ea cum adnotatione, quod una cum famulo monachus factus sit.
Preklad : V r. 1657 sa objavuje ako farár vo Veľkom Cetíne. Vo vizitácii toho roka, konanej Jánom Cherlayom sa o farárovi uvádza toto: Chovanec Pázmánea, pre pracovitosť je odporúčaný všetkými veriacimi, pre dobrotu a usilovnosť v Božích veciach. V zozname farárov vo Veľkom Kýre, zostavenom farárom Bokorom sa uvádza s poznámkou, že sa stal mníchom.