logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44628
Meno kňaza : Čorba, František
Pcmeno kňaza : corbafrantisek
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 290
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Csorba Franciscus | 1813 | 1837 |31