logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1097
Meno kňaza : Breznický, Ján
Pcmeno kňaza : breznickyjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 512
Poradie : 146860
Citát : Brezniczky, vel Brezinczky Joannes.Investitus 24. Maji 1668. parochus in Nagymodró, hinc 7. Maji 1669. transivit ad Jabloncza, ubi multas rixas habuit cum praedicante Lutherano. Post cujus expulsionem supellectilia ecclesiae a lutheranis expilata, restituta sunt. Hinc 26. Apr. 1671. transivit ad Alsó-Diós, 20. Oct. 1672. iterum investitus in Jablonicza. Inde 24. Jul. 1675. transivit ad Kolos, demum hinc 24. Maji 1679. investitus in Kis-Apony, ubi usque 1686. operatus est.
Preklad : 24. mája 1668 bol ustanovený za farára v Modrovej, odtiaľ 7. mája 1669 prešiel do Jablonice, kde mal mnoho sporov s evanjelickým kazateľom. Po jeho vyhostení luteráni vykradli kostolné veci, ale boli neskoršie navrátené. Potom 26. apríla 1671 prešiel do Dolných Orešian, 20. októbra 1672 bol znovu ustanovený v Jablonici. Odtiaľ 24. júla 1675 prešiel do Veľkého Klíža, potom bol 24. mája 1679 ustanovený do Malých Oponíc, kde pracoval až do r. 1686.