logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1089
Meno kňaza : Braxatoris, Matej
Pcmeno kňaza : braxatorismatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 511
Poradie : 146780
Citát : Braxatoris Mathias.Vieszkaensis ex cottu Bars. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1735. et 1736. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. In seminario S. Adalberti secundum a. theologiae 1738. absolvit, 29. Febr. 1740. investitus est parochus Alsó-Bottfalvensis, hinc 3. Dec. 1741. transivit ad Zsdány, ubi † 25. Apr. 1749.
Preklad : Z Viesky v Tekovskej župe. Ako svetský kňaz študoval na trnavskej univerzite, v r. 1735 získal titul bakalára a v r. 1736 magistra filozofie. V Seminári sv. Adalberta ukončil druhý ročník teológie v r. 1738. 29. februára 1740 bol ustanovený za farára v Bzinciach pod Javorinou, odtiaľ 3. decembra 1741 prešiel do Ždane, kde † 25. apríla 1749.

Číslo záznamu : 27634
Meno kňaza : Braxatoris, Matej
Pcmeno kňaza : braxatorismatej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 26
Poradie : 1400
Citát : Braxatoris Matej
Z Viesky, o. 1738, 1740 farár v D. Bzinciach, 1741 v H. Ždani, kde z. 25.IV.1749.