logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27622
Meno kňaza : Borgényi, Ján
Pcmeno kňaza : borgenyijan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 25
Poradie : 1280
Citát : Borgényi Ján
O. 1781, kaplán v Jastrabej a Kláštore p/Zn. 1784 miestny kaplán v Kľaku, 1791 farár v H. Hámroch, 1812 v Hliníku. Z. 24.IX.1829.

Číslo záznamu : 30631
Meno kňaza : Borgényi, Ján
Pcmeno kňaza : borgenyijan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 11
Poradie : 660
Citát : Borgáni (Borgéni) Ján
O. 1781. K v Jastrabej, Kláštore p/Zn. 1784 miestny K v Kľaku. 1791 F v H. Hámroch, 1812 v Hliníku.
Z. 24.9.1828