logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 890
Meno kňaza : Bertoni, Karol
Pcmeno kňaza : bertonikarol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 496x
Poradie : 144780
Citát : Bertoni Carolus.Philosophiae magister 1763. ex seminario S. Stephani proclamatus. 1764. e seminario generali rigorosa e theologia subivit. Fuit usque 1768. alumnus Seminarii Budensis Széchényiani, e quo 14. Jun. ejusdem a. missus pro cooperatore Pestinum. Hinc 15. Sept. 1772. investitus parochus in Visegrád. Inde 6. Jun. 1775. transivit ad Durand, cum qua 1776. ad dioecesim Scepusiensem.
Preklad : V r. 1763 bol promovaný na magistra filozofie zo Seminára sv. Štefana. V r. 1764 zložil v generálnom seminári rigoróza z teológie. Až do r. 1768 bol chovancom budínskeho seminára Széchényianum, z ktorého bol 14. júna toho istého roka poslaný za kaplána do Pešti. Potom bol 15. septembra 1772 ustanovený za farára vo Visegráde. Odtiaľ 6. júna 1775 prešiel do Durandu (Tvarožnej KK), čím v r. 1776 prešiel do Spišskej diecézy.