logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 874
Meno kňaza : Berényi, Jozef
Pcmeno kňaza : berenyijozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 495
Poradie : 144620
Citát : Berányi Josephus.Theologiam in quadrienni cursu absolvit 1798. in seminario AEppali Posoniensi. Cooperatorem egit in Buda-Eörs et Tarján. 10. Aug. 1803. investitus capellanus localis in Kis-Oroszi, 2. Jan. 1816. parochus in Zsigárd. † 21. Oct. 1827. ibidem.
Preklad : Teológiu ukončil vo štvrtom ročníku v r. 1798 v bratislavskom arcibiskupskom seminári. Ako kaplán pôsobil v Budaeörs a Tarjáne. 10. augusta 1803 bol ustanovený za miestneho kaplána v Kisoroszi, 2. januára 1816 za farára v Žihárci. Kde † 21. októbra 1827.