logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 868
Meno kňaza : Berecký, Benedikt
Pcmeno kňaza : bereckybenedikt
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 494
Poradie : 144560
Citát : Bereczky Benedictus.Ab 1631. usque 1634. occurrit parochus in Guta. Visitator ejusdem a. Josephus Baghy ADnus Comar. nullum in illo detexit defectum, imo vitam et probitatem ejus laudabilem dicit. Habuit honeste omnia et quoad paramenta et quoad munus suum. Paramenta propria industria aquisivit. 1647. Occurrit in Izbégh, nunc Üzbégh, et nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay AEppi Strigon. exarato.
Preklad : Od r. 1631 až do r. 1634 sa objavuje ako farár v Kolárove. Vizitátor toho roka komárňanský archidiakon Jozef Baghy nenašiel na ňom nijakú chybu, chválil ho za jeho život a bezúhonnosť. Všetko spravoval čestne, aj paramenty aj kanceláriu. Paramenty zadovážil vlastnou príčinlivosťou. V r. 1647 sa objavuje v Zbehoch, a uvádza sa to v zozname kňazov zostaveného podľa ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya.