logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42349
Meno kňaza : Benyacs, Mikuláš
Pcmeno kňaza : benyacsnicolaus
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Benyács, Nicolaus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Predmier, Skalka, Varín, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44960
Meno kňaza : Benyacs, Mikuláš
Pcmeno kňaza : benyacsnicolaus
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 230
Citát : Po Huljakovi bol farárom Mikuláš Benyacs ( 1781-1788), ktorý sa narodil v Rajci. Kde bol pokrstený 1. mája 1742. Otec bol Mikuláš a matka Anna Kubánová. 28. 10. 1759 bol prijatý do Nitrianskeho seminára. Po vysviacke bol kaplánom v Kys. Novom Meste, ako farár bol v Skale 1769-1781, potom vo Varíne. V roku 1787 odišiel do Predmiera, kde pracoval do r. 1800. Odtiaľto odišiel na dôchodok. Zomrel 6. 2. 1816 vo veku 75 rokov. Ako predmiersky farár bol členom Bernolákovho tovarišstva 1793-1795.