logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31641
Meno kňaza : Bednár Ján
Pcmeno kňaza : bednarjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 188
Poradie : 20050
Citát : Bednár Ján, n. 1. 4. 1954 v Kurime, o. 11. 6. 1978, kapl. Kremnica.

Číslo záznamu : 41300
Meno kňaza : Bednár Ján
Pcmeno kňaza : bednarjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 527
Poradie : 55550
Citát : Bednár Ján, novokňaz, od 1. VII. 1978 kaplán v Kremnici.