logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27562
Meno kňaza : Báthora, Ján
Pcmeno kňaza : bathorajan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 16
Poradie : 680
Citát : Báthora Ján
N. 15.VI.1789 v Biskupiciach /Trenč./, o. 1812. Kaplán vo V. Uherciach, Oslanoch, Žarnovici, 1817 SF, 1823 farár v Šimonovanoch, 1833 v H. Ždani. Z. 2.IX.1841. 52 r.

Číslo záznamu : 30596
Meno kňaza : Báthora, Ján
Pcmeno kňaza : bathorajan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 7
Poradie : 310
Citát : Bátora Ján
N. 15.6.1789 v Trenč. Biskupiciach. O. 1812. F vo V. Uherciach, Oslanoch, Žarnovici. 1817 SF v Šimonovanoch, 1833 F v N. Ždani. Z. 2.9.1841, 52 ročný.

Číslo záznamu : 62833
Meno kňaza : Báthora, Ján
Pcmeno kňaza : bathorajan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 85
Poradie : 370
Citát : Ján Báthora, nar. 15.6.1789 v Trenčianskych Biskupiciach, ord. v roku 1812, kaplán vo Veľkých Uherciach, Oslanoch a v Žarnovici, od 27.1.1817 adm. (SF), potom od 1824 farár v Šimonovanoch. Počas jeho pôsobenia 23.8.1821 bola vykonaná vo farnosti Visitacia canonica Antonom Makayom, banskobystrickým biskupom. Po jeho odchode do nového pôsobiska v Hornej Ždani koncom roka 1833 bola farnosť administrovaná z Velkých Uheriec (farár Ján Havas, kaplán Alexej Komora - štyri mesiace do príchodu Karola Schreinera). Ján Báthora zomrel v Hornej Ždani 2.9.1841 vo veku 52 rokov, tam aj pochovaný. Hrob sa nezachoval.

Číslo záznamu : 63191
Meno kňaza : Báthora, Ján
Pcmeno kňaza : bathorajan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 306
Poradie : 3950
Citát : Ján Báthora (1815 -1816), kaplán vo Veľkých Uherciach, ďalšie informácie vo farnosti Šimonovany.