logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42338
Meno kňaza : Bartovics, Thomas
Pcmeno kňaza : bartovicsthomas
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Bartovics, Thomas - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Košeca, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154