logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 590
Meno kňaza : Augustín (Zbehy, 1560)
Pcmeno kňaza : augustinzbehy1560
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 473
Poradie : 141780
Citát : Augustinus.Ocurrit 1560. parochus in Üzbégh, de quo visitator a. eodem dicit, quod sit senex et totus Romanus.
Preklad : V roku 1560 sa objavuje ako farár v Zbehoch, o ktorom vizitátor v tom roku napísal, že je to starec držiaci sa Rímskeho obradu.