logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50744
Meno kňaza : Andrej(1332,Domaníky)
Pcmeno kňaza : andrej1332domaniky
Meno farnosti : Hontianske Nemce
Pcmeno farnosti : hontianskenemce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 232
Poradie : 56190
Citát : Item Andreas de Domut (Donninc) iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra marcam, est archidiaconatus Vntensis, solvit decimam, [et luravit, ut alii supra.]
Preklad : Andrej z obce Domaníky (teraz fil. far. Hontianske Nemce) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Hontiansky archidiakonát, zaplatil desiatok a prisahal ako ostatní pred ním.