logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31954
Meno farnosti : Lehota pod Vtáčnikom
Pcmeno farnosti : lehotapodvtacnikom
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 301
Poradie : 41570
Citát : LEHOTA POD VTÁČNIKOM 972 42, tel. 929 30, o. Prievidza (2.000), k. sv. Cyrila a Metoda (1948). — K 30, p 22, s 15.
Duchovný správca: Bernardín Šipkovský, SDB.

Číslo záznamu : 41581
Meno farnosti : Lehota pod Vtáčnikom
Pcmeno farnosti : lehotapodvtacnikom
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 104
Poradie : 1730
Citát : 11. Veľká Lehota. Ecclesia ad S. Joannem Nepom. Parochia Dist. a
erecta 1940. Matricas habet Bapt. ab anno 1935, Cop. matre
1938, Def. 1940. Liberae Eppalis collationis. Int. Km.
Administrator: D. Daniel Szitás.

Num. anim. Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1314 1 4 2 - -
______________________________________________________________
Universim: 1314 1 4 2 -

SS. Rosar. 630, Opus Prop. Fidei 70, S. Inf. 150, S.
Adalb. 72.
Posta, statio telegr., teleph., ferreae: Nováky.

Numerus animarum in toto Districtu:
______________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
22694 5 54 98 73