logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9360
Meno farnosti : Hronské Kosihy
Pcmeno farnosti : hronskekosihy
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 444
Poradie : 135510
Citát : Garamkeszi.

In ADtu Barsensi, VADtu Levensi. Nunc filia ad Garamujfalu, saec. XVII. exstitit hic Parochia. Ecclesia ad Stum Jacobum Majorem Ap.

1647. ccc. - - - - Serarius Martinus, Licentiatus.
1657. ccc. - - - - Bakay Martinus, Licentiatus.
1691. Febr. 3. - - - Tiszóczy Paulus, Licentiatus.
1717. occ. - - - - Thomanek Paulus.

Číslo záznamu : 28657
Meno farnosti : Hronské Kosihy
Pcmeno farnosti : hronskekosihy
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 50
Poradie : 1510
Citát : HRONSKÉ KOSIHY 935 27, tel. 88 38, o. Levice, (1.691), k. sv. Jakuba ap. st. (1790), kap. P. M. Sedemb. (1880). — Fil.: Podlužany (841), k. sv. Alžbety (1790), kap. P. M. Sedemb. (1897). — K 20, p 19, s 8.
Duchovný správca: Alojz Miklovič.