logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8725
Meno farnosti : Dunajská Streda
Pcmeno farnosti : dunajskastreda
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 75-76
Poradie : 23560
Citát : Duna-Szerdahely.

In ADtu Posoniensi, VADtu Dunaszerdahelyensi. Parochia exstitit jam saeculo XIV.1) Matricae ab 1673. Ecclesia ad Assumption. B. M. V. Lingua hungarica. Patronus: Senior Comitum Pálffy ab Erdőd.

1332. occ. et 1337. - - Nicolaus.
1341. Occ. - - - - Presbyter Ecclesiae ad 5. Georgium de Szerdahely.
1561. occ. et 1562. - - Joannes, Plebanus in Zerdahel VADnus in Csalóköz.
1630. Occ. et 1634. - - Lengyel Nicolaus, Licentiatus.
1647. oco. - - - - Kőszeghy Melchior.
- - - 1653. - - Bársony de Lovas-Berény Georgius.
1675. Maji 13. 1678. - - Kürtosy Andreas.
1678. Jun. 6. 1695. - - Harmati Jacobus.
1695. Apr. 26. 1706. - - Ürge, alias Zincsák Joannes.
1706. Jan. 17. 1711. Maji 6. Pesthy Antonius, Petrus.
1711. Nov. 20. 1713. Maji 25. Fribeisz Michael, Ignatius. Fribeisz Ignatius, Michael.
1713. Jul. 16. 1718. Jun. 8. Keszthelyi Martinus.
1718. Jun. 16. 1720. Aug. 30. Fodor Ladislaus.
1720. Sept. 5. 1724. - - Kubiczky Josephus, Antonius, Franciscus.
1724. Apr. l3. 1724. Apr. 22. Szent-Balásy Josephus.
1724. Maji 4. + 1737. Apr. 27. Moricz Stephanus.
1737. Apr. 30. 1757. Jun. 6 Laszlovszky Martinus. Adalbertus.
1757. Jun. 15. 1764. Maji 12. Bacsák Franciscus.
1764. Maji 25. + 1772. Jan. 15. Simonyi Gabriel.
1772. Jan. 21. + l784. Jun. 7. Hrabovszky Josephus.
1784. - - + 1788. Aug. 14. Fülöp Michael.
1788. - - + 1820. Febr. 16. Iván Petrus, VADnus.
1820. - - + 1830. Jan. 14. Magoss Franciscus.
1830. - - + 1868. Sept. 21. Szakváry (Sakstetter) Joannes, 1834 VADnus, 1863. Canonicus hom. M. E. Strig.
1868. April. 7. - - - Haskó Josephus.

1) Occurrit parochia Zerdahely in Conscriptione ADiaconali Posoniensi de 1390. Fejér, C. D. X. VIII. 313. Et Szerda-hel in Statutis Capit. Strig. de 1397. Péterffy, l. c. - Visitator de a. 1634 adnotat: „Ecclesia olim S. Georgio fuit dicata, fuitque celebris.“

Číslo záznamu : 9484
Meno farnosti : Dunajská Streda
Pcmeno farnosti : dunajskastreda
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1052
Poradie : 232740
Citát : Duna-Szerdahely.
Occ. 1329. Joannes. 1332. Iwan. Ab 1340—1341. Joannes et 1446. Emericus.

Číslo záznamu : 28568
Meno farnosti : Dunajská Streda
Pcmeno farnosti : dunajskastreda
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 35
Poradie : 620
Citát : DEKANÁT DUNAJSKÁ STREDA

Okresný dekan: vacat Obvod a — dekan Július Mészáros
1. Baka — 2. Báč — 3. Blahová — 4. Horný Bar — 5. Jurová — 6. Lehnice — 7. Nový Život - Eliášovce — 8. Samorín — 9. Štvrtok na Ostrove — 10. Veľká Paka — 11. Vojka nad Dunajom —12. Zlaté Klasy.

BAKA 930 04, tel. 947 14, o. Dun. Streda, (1.200), k. Nájd. sv. Kríža (1771). — Fil.: Trstená na Ostr. (600), kap. P. M. Sedemb. — K 36, p 18, s 15.
Duchovný správca: Excurrendo z Jurovej.

Číslo záznamu : 28583
Meno farnosti : Dunajská Streda
Pcmeno farnosti : dunajskastreda
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 37
Poradie : 770
Citát : DUNAJSKÁ STREDA 929 01, tel. 222 72, o. D. Streda (11.140), k. P. M.
Naneb. (13. st.). — Fil.: Dvorníky na Ostr. (713), k. Najsv. Troj.
(1953), k. P. M. Mena (1954), 2. Kútniky (1.310). — K 231, p 83, s 54.
Duchovný správca: ThDr. Štefan Morovics.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Edmund Janovits.