logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8686
Meno farnosti : Bušince
Pcmeno farnosti : busince
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 54
Poradie : 16730
Citát : Bussa.

In ADtu Neogradensi, VADtu Kékkőensi. Antiqua parochia. Restituta 1787. Matricae ab eodem anno. Ecclesia ad S. Demetrium M. Lingua hungarica. Patronus nullus. Liberae Ordinarii Collationis.

1332. et - 1337. occ. - Cloto, plebanus in Dausa (Bussa) in ADtu Neograd.
1647. occ. - - - - Horváth Michael, Licentiatius.
1780. Nov. - 1802. - - Horvath Petrus ex Benedictinus.
1802. - - + 1811. Jun. 12. Gergely Joannes, Administrator, dein Parochus.
1811. - - 1844. Nov. 1. Balogh Josephus.
1845. Jan. 4. 1845. Febr. 7. Horváthy Franciscus.
1845. Febr. 29. + 1870. Jan. 3. Francenbach Georgius.
1870. - - 1875. - - Munkay Joannes.
1875. Nov. 15. + 1899. Apr. 11. Tantossy Viktor, Colomannus Admin. 1876. Sept. 14. Parochus.
1889. - - - - - Lehmann Augustinus.

Číslo záznamu : 9422
Meno farnosti : Bušince
Pcmeno farnosti : busince
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1051
Poradie : 232450
Citát : Bussa.
Lehmann Augustinus +30. Maji 1890. Inde Matolai Julius parochus.

Číslo záznamu : 28931
Meno farnosti : Bušince
Pcmeno farnosti : busince
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 98
Poradie : 4250
Citát : BUŠINCE 991 22, tel. — , o. V. Krtíš (2.300), k. sv. Demetera (1797). Fil.: 1. Mula (340), k. sv. Alžbety (1910), kap. B. S. J. (1958), 2. Čeláry (660), k. sv. Michala (1801), 3. Kirť (150). — K 16, p 26, s 5.
Duchovný správca: Ján Orosch.
Kňazi bývajúci vo farnosti: František Torma, Alojz Litva, S J.

Číslo záznamu : 50687
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Čeláre)
Pcmeno kňaza : mikulas1332celare
Meno farnosti : Bušince
Pcmeno farnosti : busince
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 229
Poradie : 55620
Citát : Item Nicolaus de Cheylar iuratus dixit, [non credere valere suum beneficium per annum] ultra marcam, est Neugradiensis, solvit VI. grossos [pro decima.]
Preklad : Mikuláš z Čelárov (teraz fil. far. Bušince) prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil ako desiatok 6 grošov.