logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31830
Meno farnosti : Beckov
Pcmeno farnosti : beckov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 275
Poradie : 40330
Citát : BECKOV 913 10, tel. 987 119, o. Trenčín, (1.200), k. sv. Štefana (1322), k. sv. Jozefa, klášt., kap. P. M., kap. sv. Jána Nep. (1805). — Fil.: 1. Kálnica (175), 2. Krivosúd-Bodovka (30), 3. Rakoluby (301), kap. B. S. J. (1939). — K 27, p 29, s 11.
Duchovný správca: Vojtech Valent. .
Kňazi bývajúci v CHD: František Bujná, dr. Ľudovít Eiselle, SJ, Ján Gomboš SJ, Albert Hedera, Florenc Hutár, OFM, dr. Anton Jurkech, Ondrej Kopilec, S J, Mons. Andrej Marsina, Ján Ovšonka, Tomáš Pásztor, František Rusnák, František Sliva, Jozef Stravník, Jozef Šimúth, Félix Záhorec, SJ.

Číslo záznamu : 41443
Meno farnosti : Beckov
Pcmeno farnosti : beckov
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 38
Poradie : 350
Citát : 1. Beckov. Ecclesia ad S. Stephanum R. H. Parochia saeculo Dist. a
XIV. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1678. In ambitu matre
parochiae: Ecclesia apud PP. Franciscanos in honorem Km
S. Josephi, Sponsi B. M. V. Liberae Episcopalis collationis.
Parochus: D. Stephanus Hermann.

Num. anim. Cath. Gr. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 995 2 477 53 - -
Fil.: Bodovka-Krivosúd 38 - 370 3 - 6½
Kálnica 197 - 778 2 - 6
Rakoluby 149 1 25 - - 3½
In molis et praed. 72 - 18 - - 3½-6
___________________________________________________________
Universim 1451 3 1668 58 —

SS. Ros. 330, SS. Cor. J. 154, Perp. Ador. 130, Prop. F.
100, Tert. S. Franc. 123, Inf. J. 150.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, telephonium: loco. Statio viae ferreae: Nové Mesto n/V.

Číslo záznamu : 42035
Meno farnosti : Beckov
Pcmeno farnosti : beckov
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 52
Poradie : 310
Citát : BECZKÓ. Oppidum. Paroch. ant. erecta circa Annum 1400. |
Ecclesia ad S. Stephanum R. H. et apud PP. Franciscanos |
Ecclesia in honorem S. Josephi Sponsi B. M. V. |
Patronus. I. Dominium Beczkó. |
Parochus. D. Joannes Szúhay. II. CC. Trench. et Zol. |
Tab. Jud. Assessor. |
In Matre: ° + Cath. AC. Jud. |
1120 647 235 |
Filialibus: |
Bodovka 1 161 30 | 1/2
Kálnicz 223 433 29 | 3/4
Filialibus: | Dist. a Matr.
Cath. AC. Jud. | Hor.
Krivoszúd 42 215 6 | 1 1/2
Rakolub 234 - 11 | 1/2
In Montibus et Valle Kálniczensi 16 - - | 2
In Molis Potvocskensibus 25 - - | 1/2
In Praedio Szomoss 14 - - | 1 1/4
Lingua: Slav. Summa: 1675 1456 311

Číslo záznamu : 42156
Meno farnosti : Beckov
Pcmeno farnosti : beckov
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 139
Poradie : 1540
Citát : Beczkó. Andreas Uhrovics. Paulus Galgótzy. Joannes Philóczy. Michael Fabiani. Joannes Philo. Joannes Babilovics. Josephus Szitkay. Joannes Balogh. Josephus Babilovics. Joannes Szuhay.

Číslo záznamu : 43037
Meno farnosti : Beckov
Pcmeno farnosti : beckov
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 39
Poradie : 290
Citát : 1. Beckov. Ecclesia ad S. Stephanum R. H. Parochia saeculo Dist. a
XVI. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1678. In ambitu matre
parochiae: Ecclesia apud PP. Franciscanos in honorem Km.
S. Josephi, Sponsi B. M V. Liberae Episcopalis Collationis.
Parochus: D. Stephanus Hermann.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 884 450 66 -- --
Fil.: Bodovka-Krivosúd 38 370 3 -- 6½
Kálnica 177 780 6 -- 6
Rakolububy 161 2 -- -- 3½
In molis Potočky 12 -- -- -- 3½
In Dlhé Diely et Rata 36 5 -- -- 3½
In Samoš a Salaš 19 -- -- -- 6
_____________________________________________________________
Universim: 1327 1607 75 --

SS. Ros. 300, SS. Cor. J. 154, Perp. Ador. 130, Prop. F.
58, Tert. S. Franc. 23.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, telephonium: loco. Statio viae ferreae: Nové Mesto n/V.

Číslo záznamu : 43443
Meno farnosti : Beckov
Pcmeno farnosti : beckov
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 40
Poradie : 290
Citát : 1. Beczkó. Ecclesia ad S. Stephanum R. Hung. Parochia Dist. a
seculo XIV. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1678. matre
In ambitu parochiae: Ecclesia apud PP. Franciscanos Km.
in honorem S. Josephi Sponsi B. M. V. Liberae Episcopalis
Collationis. Parochus: D. Julius Lonszky.
Cooperator: P. Damianus Szteszkál O. S. Fr.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: +o 810 396 — 112 — —
Fil.: Bodóka 35 311 — 12 — 6½
Kalános 226 726 — 40 — 6
Vágrákó 136 2 — 3 — 3
In molis Potócskensibus 10 — — — — 4
In Dlhé Diely 19 — — — — 4
In Pálhegy 8 — — — — 4½
In Szomos 6 — — — — 7
In Valle Kalniczensi 7 — — — — 7½
___________________________________________________________
Universim 1257 1435 — 167 —
Usus Linguae: Slavicae.
Posta, telephonium: loco.

Číslo záznamu : 50122
Meno kňaza : Pavol(1332,Beckov)
Pcmeno kňaza : pavol1332beckov
Meno farnosti : Beckov
Pcmeno farnosti : beckov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 49970
Citát : Item Paulus sacerdos de Coludog ( Bolondvg )iuratus solvit mediam marcam ratione sue plebanie, et est sui archidyaconatus.
Preklad : Pavol, kňaz v Beckove, prísažne zaplatil pol marky za svoje benefícium, je vo svojom archiakonáte (Trenčín).