logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zvolen

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Farnosť sv. Alžbety
Iné mená:
Zvolen: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1888 pričl. o. Zvolenské Podhradie; 1946 pričl. o. Môťová; 1976 pričl. o. Lukové, Zolná; 1980 pričl. o. Kráľová; 1976–1990 pričl. o. Lieskovec.
1773 Veterozolium, Zolyom, Altsoll, Zwolen, 1786 Altsohl, Vetusolium, Zwolen, 1808 Veterosolium, Vetusolium, Ó-Zólyom, Altsohl, Ztarý Zwolen [!], 1863, 1877 Ózólyom, 1873, 1882–1913 Zólyom, 1920– Zvolen
----------------------
Zvolenské Podhradie: 1773 Zolyon-Várallya, 1786 Zolyo-Wárallya, 1863 Zólyomvárallya, 1873–1888 Zólyomváralja
Môťová: 1773 Muottyova, 1786 Muotyowa, 1808 Mutyova, Muoťowá, 1863 Muotyová, 1873–1882 Mottófalu, 1888–1913 Mátyásfalva, 1920–1946 Môťová
Kráľová: 1808 Mutyova-Dubravi, Muoťowské Dubrawy [a] Nová Králová, 1863–1873 Dubraukralova, 1882 Dubravakralova, 1888–1907 Dobrókirályi, 1913 Dobrókirály, 1920 Kráľová, Kráľovské Dúbravy, 1927–1979 Kráľová
Lukové: 1773 Lukovno, 1786 Lukowna, 1808 Luková, Lukowná, 1863–1882, 1920 Lukovo, 1888–1902 Lukóca, 1907–1913 Zólyomlukó, 1927–1976 Lukové
Zolná: 1773, 1786, 1808, 1863–1888, 1907–1913 Zolna, 1892–1902 Zólna, 1920–1976 Zolná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Môťová-Sekier (m. č. Zvolena), 2. Kráľová-Dúbrava (m. č Zvolena), 3. Lieskovec (m. č. Zvolena).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Vo Zvolene sa tradujú dve starobylé farnosti, Jedna sv. Mikuláša a druhá sv. Alžbety.
Farnosť sv. Alžbety je dnešná mestská farnosť. Je v zozname decimačného protokolu pápežského desiatku. Bola exemptná a podliehala prepoštovi sv. Tomáša na Hore pri Ostrihome. Farnosť už jestvovala, keď Belo IV. dal privilégium slobodnej voľby farára mestu. Za reformácie sa tu skoro rozšírilo Lutherovo hnutie. Keď Zathay vizitoval r. 1561 faru, našiel kostol zbavený všetkých posvätných náležitostí. Fara bola uprázdnená. Od polovice 16. st. sa natrvalo udomácnila nová viera. Za rekatolizácie ev. farára Daniela Reményiho predvolali pred bratislavský delegačný súd a poslali do vyhnanstva. V tom čase Matúš Collalto zaujal kostol pre katolíkov a farárom sa stal Matej Čelko. Za Tököliho osud farnosti neni známy. Za Rákoczyho II. bol ustanovený za ev. farára Ján Zelenka. Po ich porážke bola farnosť opäť katolizovaná a taká sa udržala do prítomného času.
Farnosť sv. Mikuláša je druhá farnosť, ktorú cituje Pazmáňov katalóg. Aj táto bola exemptná. O jej histórii nevieme veľa. Predpokladá sa, že to bola pôvodná hradná fara, ktorej činnosť ak sa nerozprestierala na celú župu, tak isto na území zvolenského a dobronivského panstva, dokedy neboli založené vonkajšie fary v Badíne, D. Nive, Hájnikách, Sielnici, Tŕni, Bacúrove, Babinej a Sáse. Stalo sa tak nie dlho po tatárskom vpáde. To je však len domnienka, lebo na to niet dôkazového materiálu. Aj túto faru uvádzajú decimačné protokoly. Farár bol asi župný arcikňaz a neskoršie prevzal funkciu zvolenského archidiakona a preniesol sídlo do Ostrihomu.
Decimačné protokoly uvádzajú ako farára Filipa, ktorý bol súčasne ostrih. kanonikom. R. 1402 dáva pápež úpravu, aby sučianska fara, uprázdnená odchodom farára Gallusa, bola obsadená ostrih. kanonikom a farárom „parochialis ecclesiae s. Nicolai de Antiquo Solio“. Tohoto roku sa fara sv. Mikuláša spomína posledný raz.


Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1292 sp. - - - - Peter (Zvolen, 1292) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Zvolen) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Michal (Zvolen,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Zvolen) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Filip (Zvolen,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Demeter(1332,Zvolen) kňaz
1402 pred - 1402 dec. 30. Dominici, Mikuláš farár
1464 sp. - - - - Ladislav (Zvolen, 1464) farár
1522 sp. - - - - Juraj (Zvolen, 1522) farár
1534 sp. - - - - Klein, Ján (Zvolen, 1534) farár
1543 sp. - - - - Gregor(Zvolen) farár uvádza Zar1
1556 sp. - - - - Lovcsányi, Juraj farár
1665 apr. 30. 1677 - - Paskovi, Ambróz Ján farár
1681 - - 1682 - - Čelko, Matej farár
1684 - - 1686 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
1686 - - 1687 - - Mažár, Krištof farár
1687 apr. 4. 1689 apr. - Istvánovics, Martin farár
1689 máj - 1692 - - Bartošovič, František farár
1693 apr. 11. 1701 apr. 9. Abrahamovič, Michal farár
1701 máj 5. 1708 - - Thorányi, Ján Alexej farár
1708 - - 1709 - - Kralinovič, Matej farár
1709 mar. 19. 1715 - - Murgaš, Izák Michal farár
1715 - - 1715 - - Kralinovič, Matej administrátot
1715 júl 12. 1718 - - Čulík, Martin farár
1718 sept. 12. +1738 jan. 21. Janovič, Juraj (1667-1738) farár
1738 Fehr. 2. +1747 apr. 9. Lepényi, František farár
1747 apr. 18. 1751 - - Čech, Ján (1720?-1763) farár
1751 aug. 8. 1758 apr. 11. Ďurovský, Juraj farár
1758 apr. 17. +1770 dec. 18. Gedra, Jozef farár
1770 dec. 29. 1777 - - Juračka, Jozef Pavol farár
1777 - - 1777 - - Marsalits, Ján administrátor
1777 - - 1781 - - Markus, Jozef farár
1781 - - 1791 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár
1791 - - 1792 - - Vyškovský, Kazimír, OFM administrátor
1792 - - 1795 - - Scira Michal farár
1795 - - 1802 - - Gašparec, Ján farár
1802 - - 1804 - - Bulla, Jozef Alojz farár
1804 - - 1805 - - Koločay Ján administrátor
1805 - - 1828 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
1828 - - 1829 - - Šteffko Juraj administrátor
1829 - - 1833 - - Budatínsky, Samuel farár
1833 - - 1847 - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
1847 - - 1851 - - Kozáček, Jozef farár
1851 - - 1888 - - Tergina, Pavol farár
1888 - - 1895 - - Gürtler, Jozef farár
1895 - - 1900 - - Tmák Jozef farár
1900 - - 1920 - - Matúškovič, Martin farár
1920 - - 1920 - - Dvihally Vojtech administrátor
1920 - - 1924 - - Smida Jozef farár
1924 - - 1943 - - Ďurkovič, Štefan farár
1943 - - 1945 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
1945 - - 1948 - - Slašťan, Tomáš správca farnosti
1948 - - 1951 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti dekan, skúšobný komisár teológov
1952 - - 1956 - - Mečiar, Kamil správca farnosti ThDr., dekan dištr. Zvolen a Krupina, Tribunál dioec. iudic., promotor iustitiae, def. vinculi
1956 - - 1965 - - Hudec, Jozef administrátor
1965 okt. 1. 1978 - - Mišík, Mikuláš správca farnosti 1970 examin. trien. et prosynod., 1975 t. kanonik
1978 - - 1978 - - Piecka, Štefan správca farnosti
1978 - - 1980 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
1980 - - 1983 - - neznámy kňaz správca farnosti
1983 - - 1984 - - Piecka, Štefan administrátor
1984 - - 1986 - - Blaško, Juraj farár
1986 Júl - 1990 Marec - Koryťák Igor správca farnosti
1990 apr. - 1999 aug. - Nepšinský Vojtech farár