logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zliechov

Zriadenie:
asi z roku 1608
Titul kostola:
sv. Vavrinca (1480).
Iné mená:
Zliechov: okres Ilava/trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1863–1882 vyčl. o. Gápeľ; 1980 pričl. o. Košecké Rovné. 1773 Zliechov, Zliechow, 1786 Zliecho, 1808 Zliécho, Zlýchow, Zliechow, 1863 Zliecho és Gápel vagy Huttya, 1873–1888 Zliehó, 1895–1902 Zljechó, 1907–1913 Zsolt, 1920– Zliechov Gápeľ: 1873–1882 Gapel Košecké Rovné: 1773 Rovne, Rowne, 1786 Rowne, 1808 Kósa-Rovné, Kassa-Rovné, Kossecké Rowné, 1863–1877 Rovné, 1882–1888 Rovne, 1892–1895 Kaszarovné, 1898–1902 Kaszarovne, 1907–1913 Kaszaróna, 1920–1979 Košecké Rovné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Košecké Rovné (350), kap. (1952).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Presný dátum vzniku farnosti nie je známy. Ako hovoria historické biskupské vizitácie, pôvodne uprostred lesa stála kaplnka sv. Lorenca. Občas tu bol vyslaný kňaz z benediktinského opátstva na Skalke, aby tu konal bohoslužby drevorubačom a uhliarom, čo klčovali les okolo, aby tak získali pôdu na obrábanie. Neskôr na mieste kaplnky bol postavený v roku 1480 už murovaný kostol zasvätený sv. Vavrincovi – diakonovi a mučeníkovi. Kostol bol pôvodne postavený v gotickom slohu. Neskôr bol prestavaný a klasicisticky upravený. Pristavené bolo nové presbytérium a upravený interiér. V roku 1870 bola strecha nanovo pokrytá dreveným šindľom. Z pôvodnej gotickej stavby ja čiastočne zachovaná veža o obvodné murivo. V 16. storočí pod farnosť Zliechov administratívne a pastoračne patrili obce Gápel, Čičmany, Košecké Rovné a Stredma. V roku 1788 sa Čičmany osamostatnili a v 60-tych rokoch 20.storočia bol Gápeľ pridružený k Valaskej Belej a k farnosti Zliechov pričlenená filiálka Košecké Podhradie, časť Kopec.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1610 po - - - - Pernyš, A. farár
1660 pred - - - - Dobroviczky, Štefan farár
1660 pred - - - - Sakulsky, A. farár
1665 pred - - - - Kuliffay, A. farár
1666 - - - - - Fábry, Juraj(Zliechov, 1666) farár
1666 po - - - - Mrzula, A. farár
1666 po - - - - Drchala, A. farár
1674 - - +1676 - - Kršňaň, Juraj farár
1676 - - 1689 - - Vrtik, Juraj farár
1690 - - 1700 ? - Jankovič, Imrich Juraj farár
1700 ? - 1700 - - Páló, Juraj administrátor
1700 - - 1709 - - Kanyovics, Juraj farár
1709 - - 1711 - - Galgóczy, Paulus farár
1711 - - 1718 - - Jakubek, Štefan farár
1718 - - 1721 - - Velcsey, Martinus Alexius farár
1721 - - 1734 - - Klenovics, Paulus farár
1734 - - 1738 - - Matuškovič, Adam farár
1738 - - 1739 - - Vinczy, Casparus farár
1739 apr. 13. 1789 júl 8. Valásek, Joannes farár
1789 - - 1814 - - Kalozsay, Andreas farár
1814 jún 17. 1824 aug. 31. Balgha, Josephus farár
1824 - - 1837 mar. 1. Lipták, Joannes farár
1838 - - 1864 - - Zermegh, Georgius farár
1864 - - 1891 - - Polányi Paulus farár
1891 - - 1902 - - Pecháň, Jozef farár
1902 - - 1902 - - Chilko, Pavol administrátor
1902 - - 1917 - - Blunár, Ján farár
1917 - - 1918 - - Porubský, Ján administrátor
1918 - - 1922 - - Gallo, Šimon farár
1922 - - 1924 - - spravujú rôzni kňazi
1924 - - 1925 - - Kempný, Juraj administrátor
1925 okt. 1. 1930 dec. 31. Pietrik, Jozef farár
1931 - - 1934 - - spravujú rôzni kňazi
1934 sept. 1. 1938 apr. 30. Kollár, Pavol (1894-1939) administrátor
1938 máj 1. 1952 jan. 31. Klimek, Ján správca farnosti
1952 apr. 1. 1953 máj 31. Kúsek, Štefan správca farnosti
1953 jún 1. 1954 aug. 30. Melo, Jozef správca farnosti
1954 sept. 1. 1974 mar. 15. Kutiš, Ján správca farnosti
1974 marec 15. 1980 sept. 30. Buček, Ľudovít, SJ správca farnosti
1980 okt. 1. 1987 jan. 15. Martiš, Ferdinand správca farnosti
1987 jan. 15. 1987 okt. 30. Domian, Anton správca farnosti
1988 mar. 1. 2002 jún 30. Gavlák, František správca farnosti 1992 dekan