logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zlaté Moravce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Zlaté Moravce: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1960 pričl. o. Prílepy; 1970 pričl. o. Chyzerovce; 1975 pričl. o. Žitavany (1958 zlúč. o. Kňažice a Opatovce nad Žitavou do o. Žitavany).
1773 Aranyos-Maroth, Aranyos-Marott, Morawitz, Morawcze, 1786 Aranyosch-Marot, Gülden-Marot, Morawce, 1808 Aranyos-Maróth, Morawce, 1863–1873 Aranyosmaróth, 1877–1913 Aranyosmarót, 1920– Zlaté Moravce
---------------------
Prílepy: 1773 Perlep, Prilep, Prilepe, 1786 Perlep, Prilepe, 1808 Perlep, Přílepy, Přílepje, 1863–1913 Perlep, 1920–1960 Prílepy
Chyzerovce: 1773 Hézér, Hißerowitz, Chizerowicze, 1786 Hezér, Hieserowitz, Chicerowze, 1808 Hezér, Hizér, Hiserowitz, Hezerowce, Chýzerowce, 1863–1913 Hizér, 1920–1970 Chyzerovce
Žitavany: 1958–1974 Žitavany
Kňažice: 1773 Knezicz, Kneschitz, Knezicze, 1786 Knesicz, 1808 Knyezsicz, Kňežice, Kňažice, 1863 Knyezsich, 1873–1882 Knézsic, 1888 Knezsics, 1892–1913 Zsitvakenéz, 1920 Kňažice, Knežice, 1927–1958 Kňažice
Opatovce nad Žitavou: 1773 Kis-Apáthi, Klein-Opatowetz, Male Opatowcze, 1786 Kisch-Apáthi, Male Opatowce, 1808 Kis-Apáthi, Malé Opátowce, 1863–1902 Kisapáti, 1907–1913 Zsitvaapáti, 1920 Malé Opatovce, 1927–1958 Opatovce nad Žitavou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čierne Kľačany (1.120), k. Krista Kráľa (1948); os.: Čierna Dolina, Olichov.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(1332,Zlaté Moravce) kňaz
1559 sp. - - - - Benedek, Juraj v Zlatých Moravciach farár
1561 sp. - - - - Kenedich, Blažej farár
1630 sp. - - - - Baraňaj, Ondrej (17. stor.) farár
1644 - - 1647 - - Zsembery, vel Zsembera Michael. farár
1671 jan. 29. 1678 aug. - Hruškovič, Ján farár
1678 sept. 8. 1679 apr. 17. Kürtösy, Andrej farár
1695 dec. 12. 1697 júl - Tamaskovics, Ján farár
1697 júl 7. 1697 aug. - Piersch, Samuel farár
1697 sept. 1. 1702 - - Kincel, Michal farár
1702 máj 12. 1702 okt. - Humay, František Ján farár
1702 okt. 25. 1703 mar. 5. Magassy, Imrich Jozef farár
1703 apr. 27. 1704 feb. - Kristián, Vaclav farár
1704 feb. 26. +1741 sept. 6. Palkovič, Andrej farár
1741 okt. 7. 1751 jan. - Hulka, Ján farár
1751 jan. 12. 1793 jan. - Lintner, Michal farár
1793 jan. 30. +1829 feb. 6. Stankovič, Gašpar farár
1829 feb. 8. +1846 okt. 25. Pongrác, Adolf (1799-1846) farár
1846 nov. 12. +1893 - - Reiter, Alojz farár
1893 - - 1896 - - Fertig, Alojz administrátor
1896 - - 1931 - - Pintér, Karol farár 1898 dekan, 1899 okr. dekan
1931 - - 1931 po - Mikletič Anton administrátor
1931 - - +1947 - - Horváth, František (1884) farár
1947 - - 1948 - - Čongrády Viliam, správca farnosti
1949 ? - +1975 mar. 5. Rehák, Ladislav (1902-1975) farár
1975 - - 1992 - - Nipča, Štefan administrátor
1992 - - - - - Javor Marián farár
1992 po - 1992 - - Škriputa Libor farár