logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žitavany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Žitavany: 1958–1974 Žitavany - 1958 zlúč. o. Kňažice a Opatovce nad Žitavou do o. Žitavany

Kňažice: 1773 Knezicz, Kneschitz, Knezicze, 1786 Knesicz, 1808 Knyezsicz, Kňežice, Kňažice, 1863 Knyezsich, 1873–1882 Knézsic, 1888 Knezsics, 1892–1913 Zsitvakenéz, 1920 Kňažice, Knežice, 1927–1958 Kňažice
Opatovce nad Žitavou: 1773 Kis-Apáthi, Klein-Opatowetz, Male Opatowcze, 1786 Kisch-Apáthi, Male Opatowce, 1808 Kis-Apáthi, Malé Opátowce, 1863–1902 Kisapáti, 1907–1913 Zsitvaapáti, 1920 Malé Opatovce, 1927–1958 Opatovce nad Žitavou

---------------------
Zlaté Moravce: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1960 pričl. o. Prílepy; 1970 pričl. o. Chyzerovce; 1975 pričl. o. Žitavany (1958 zlúč. o. Kňažice a Opatovce nad Žitavou do o. Žitavany).
1773 Aranyos-Maroth, Aranyos-Marott, Morawitz, Morawcze, 1786 Aranyosch-Marot, Gülden-Marot, Morawce, 1808 Aranyos-Maróth, Morawce, 1863–1873 Aranyosmaróth, 1877–1913 Aranyosmarót, 1920– Zlaté Moravce

Prílepy: 1773 Perlep, Prilep, Prilepe, 1786 Perlep, Prilepe, 1808 Perlep, Přílepy, Přílepje, 1863–1913 Perlep, 1920–1960 Prílepy
Chyzerovce: 1773 Hézér, Hißerowitz, Chizerowicze, 1786 Hezér, Hieserowitz, Chicerowze, 1808 Hezér, Hizér, Hiserowitz, Hezerowce, Chýzerowce, 1863–1913 Hizér, 1920–1970 Chyzerovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Machulince (950), k. Mena Ježiš (1833).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Kňažice,1332) farár
1559 sp. - - - - Kukar, Ambróz farár
1561 sp. - - - - Szentbenedeki, Martin farár
1647 sp. et 1657 - - Sembary, vel Sembera Michael farár
1671 apr. 25. 1673 - - Sontag, alias Svatay Andreas farár
1674 - - - - - Zsembera Michael farár
1690 apr. 7. 1690 - - Magdalen, Adam farár
1691 apr. 4. 1692 - - Szolcsányi, Adam farár
1692 apr. 23. 1693 - - Mikel, Pavol farár
1693 máj 19. 1694 mar. 3. Bublovič, Ján z Vrábľov farár
1694 máj 16. 1696 aug. 8. Loveczky, Vavrinec farár
1696 jún 19. 1701 - - Sluka, Štefan farár
1701 - - 1710 nov. - Lepcsányi, Ján farár
1710 nov. 12. 1712 apr. 17. Abrahamovič, Michal farár
1712 - - 1713 - - Banovič, Pavol farár
1713 apr. 13. 1715 - - Tamaskovics, Ján farár
1715 júl 7. 1719 apr. 2. Agnelli, Juraj Imrich farár
1719 apr. 5. +1751 máj 22. Beško, Adam farár
1751 máj 30. 1751 - - Lačný, Ján farár
1751 jún 16. +1768 jún 27. Kelečéni, Pavol Ján farár
1768 jún 11. 1773 júl 18. Mondok, Jozef farár
1773 lIul. 23. +1797 máj 6. Šujanský, Andrej farár
1797 máj 16. +1825 jún 14. Hrabovský, Pavol farár
1825 júl 25. 1842 - - Iványi, Štefan farár
1842 dec. 16. +1886 mar. 17. Lozický, Ľudovít farár
1886 - - 1924 - - Karácsonyi, Alexander farár
1924 - - 1927 - - Hollóš Július administrátor
1927 - - 1928 - - Csanaky, Jozef farár
1928 - - +1940 - - Palovčík, Jozef farár
1941 - - 1952 - - Pernecký, Martin administrátor 1943 dekan, škôldozorca
1941 po - 1942 - - Vrabec, Štefan administrátor
1952 - - 1977 - - Baráth, Ján farár
1977 - - 1993 - - Božik, Marek správca farnosti
1993 - - 2004 - - Kosorín Marek farár