logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žilina

Zriadenie:
od XIII. stor.
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1583)
Iné mená:
Žilina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1949 pričl. o. Budatín, Závodie; 1949–1960, 1970 pričl. o. Bánová, Považský Chlmec, Strážov; 1970 pričl. o. Bytčica, Trnové pri Žiline; 1980 pričl. o. Brodno, Mojšova Lúčka, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota; 1976–1990 pričl. o. Lietavská Lúčka (po 1907 pričl. o. Ilové; 1960 pričl. o. Porúbka); 1980–1990 pričl. o. Rosina, Teplička nad Váhom, Turie (po 1877 pričl. o. Tri Dvory), Višňové.
1773, 1786 Solna, Silein, Žilina, 1808 Zsolna, Solna, Sillein, Žilina, 1863–1913 Zsolna, 1920– Žilina
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bánová (1.500), k. B. S. J. (1935), 2. Závodie (2.000), k. sv. Štefana, (1250), kap. sv. Cyrila a Metoda, 3. Budatín, Chlmec, Strážov (800).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Kliment (Žilina,1332) farár
1357 - - - - - Ján(Žilina,1357) farár
1419 - - - - - Ondrej(Žilina,1419) farár
1463 - - - - - Urban(Žilina,1463) farár
1503 - - - - - Juraj(Žilina,1503) farár
1518 - - - - - Dlhý, Ladislav farár
1540 - - - - - Ján(Žilina,1540) farár
1558 - - - - - Juraj(Žilina,1558) farár
1588 - - +1595 - - Albi, Daniel farár
1617 - - 1619 - - Stankovič, Ján farár
1673 máj 17. 1685 - - Kostka, Štefan farár
1685 - - 1686 - - Čeleš, Martin, SJ administrátor spolu s Permayom
1687 - - 1688 - - Permay, Ladislav, SJ administrátor spolu s Čelešom
1688 - - 1689 - - Jankovič, Juraj, SJ (1638-1696) farár
1689 - - 1692 - - Košetič, Juraj, SJ farár
1692 - - 1697 - - Černiak, Imrich, SJ farár
1697 - - 1703 - - Košetič, Juraj, SJ farár
1703 - - 1704 - - Ričanský, Tobiáš, SJ farár
1704 - - 1710 - - Černiak, Imrich, SJ farár
1710 - - 1714 - - Fischeményi, Štefan, SJ farár
1714 - - 1724 - - Kúty, Juraj, SJ farár
1724 - - 1731 - - Suchaj, Juraj, SJ farár
1731 - - 1735 - - Jankovič, Karol, SJ farár
1735 - - 1736 - - Zamarovský, Pavol, SJ farár
1736 - - 1738 - - Felker, Andrej, SJ farár
1738 - - 1740 - - Sádecký, Ján, SJ farár
1740 - - 1744 - - Miškovič, Juraj, SJ farár
1744 - - 1755 - - Siláček, Pavol, SJ farár
1755 - - 1758 - - Saly, Štefan, SJ farár
1758 - - 1760 - - Oľšavský, Juraj, SJ farár
1760 - - 1764 - - Tarnóczy, Zsigmund, SJ farár
1764 - - 1767 - - Rotari, Jozef, SJ farár
1767 - - 1771 - - Imrikovič, Juraj, SJ farár
1771 - - 1773 - - Serdaheli, František Saleský, SJ farár
1773 - - 1773 - - Valentovič, Jozef farár
1773 - - 1776 - - Rudnay, Michal farár
1776 - - 1779 - - Briestenský, Ján farár
1779 - - 1806 - - Briestenský, Jozef farár
1806 - - 1825 - - Egelský, Pavol farár
1825 - - +1853 marec 5. Bielek, Ján Krstiteľ farár 1833 č. kanonik, 1847 dekan, prísediaci assessor
1853 - - +1872 - - Lemeš, Andrej farár
1873 - - 1874 - - Košeľa, Ján farár
1874 - - +1920 - - Podivinský, František Xaver farár
1920 - - +1947 jún 21. Ružička, Tomáš administrátor, farár
1947 - - 1948 - - Michalka Michal, ThDr. administrátor
1948 - - 1949 febr. 1. Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár
1949 nov. 19. 1951 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár
1952 - - 1959 - - Leitman, Štefan (1891-1966) farár
1959 jan. 1. 1989 nov. 1. Bitter, Štefan správca farnosti dekan dištr. žilin. a rajec., 1977 síd. kanonik nitr.
1989 nov. 1. +2002 jan. 30. Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti 1990 dekan, 11. febr. 1997 pápež. prelát
2002 - - 2008 - - Stromček, Ladislav administrátor, farár 2002-2008 dekan, 2007 monsignor