logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žihárec

Zriadenie:
1727
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Žihárec: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Bratislavská stolica)
1773, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Zsigárd, 1786 Zschigard, 1927–1938, 1945–1948 Žigard, Zsigárd, 1948– Žihárec
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1728 júl 23. 1731 aug. 1. Konkolyi, Ladislav farár
1731 aug. 29. 1747 - - Milecz, Ladislav farár
1747 okt. 8. 1789 okt. - Fábry, František farár
1789 nov. 21. 1790 máj 16. Szögyényi, František (1734?-1790) farár
1790 júl 24. 1809 aug. 11. Bélik, Jozef farár
1810 jan. 2. +1827 okt. 21. Berényi, Jozef farár
1827 nov. 14. 1840 apr. 24. Časár, Ignác farár
1840 júl 3. +1885 apr. 6. Lieskovský, Gabriel farár
1885 jún 2. +1896 nov. 18. Jakab, Ján Eugen farár
1897 - - 1912 - - Morvay, Leopold (1844-po r. 1920) farár
1912 - - 1930 - - Pšenko, Jozef farár
1930 - - 1938 - - Séllyey, Ján farár
1938 - - 1961 - - Révész František farár
1962 - - 1969 - - Rablánsky, Silvester správca farnosti Potom spravované z vedľajšej farnosti
1990 - - - - - Gombík, Róbert farár