logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Želovce

Zriadenie:
1771
Titul kostola:
Kostol Sv. Imricha
Iné mená:
Želovce : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Szélly, Zelowcze, 1786 Sély, Selowce, 1808 Zsély, Želowce, 1863–1913, 1938–1945 Zsély, 1920, 1948–1973 Želovce, 1927–1938, 1945–1948 Želovce, Zsély, 1973–1980 Žeľovce, 1981– Želovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Selišťany (90), kap. P. M. Národ., 2. Záhorce (260).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(1332,Záhorce) kňaz
1647 sp. - - - - Osvald, Matej farár
1674 sp. - - - - Pataky, Vojtech farár
1771 aug. 10. +1809 feb. 21. Majténi, Mikuláš farár
1809 - - +1829 okt. 6. Morvay, Gašpar farár
1829 okt. 19. 1830 feb. 10. Haláči, Alojz farár
1830 mar. 10. +1842 mar. 25. Matulányi, Štefan farár
1842 apr. - 1845 máj - Feniczy, Ján farár
1845 máj 24. +1877 dec. 1. Perkinko, Anton farár
1878 apr. 8. 1897 - - Militzer, Karol farár
1898 - - 1900 - - Méhes Karol správca farnosti
1901 - - 1924 ? - Székessy, Ján administrátor
1924 jan. 12. 1936 ? - Gímešši, Žigmund farár
1937 - - 1940 - - Tóth, Alojz správca farnosti
1940 - - 1959 - - Naszvetter František administrátor
1959 - 1962 - - Gilányi, Ladislav správca farnosti
1962 - - 1969 - - Danczi, Ľudovit správca farnosti
1969 - - 1971 - - Moksó, Ján správca farnosti
1972 - - 1977 - - Lénár, Ľudovít administrátor
1977 - 1997 sept. 15. Urban, Jozef správca farnosti, farár
1997 - - 2001 - - Csonka, Karol administrátor