logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Záhorská Bystrica

Zriadenie:
1534
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)

Záhorská Bystrica: 1773 Besztercze, Bisternitz, Bistricze, 1786 Besztercze, Bisztricza, Biszternitz, 1808 Besztercze, Bisternitz, Bystřice, 1863–1907 Beszterce, 1913 Pozsonybeszterce, 1920 Bystrica, 1927–1971 Záhorská Bystrica, r. 1946 pričl. k Bratislave
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562 - sp. - Noiem, Matej farár
1630 sp. - - - - Urbanicz Nicolaus. farár
1634 sp. - - - - Sislavics, Peter farár
1647 sp. - 1663 - - Lubeticz, Lukáš farár
1663 apr. 18. 1663 - - Gollubitz, Filip farár
1663 jún - 1665 - - Ivančan, Štefan farár
1665 okt. 28. 1673 - - Lipčák, Juraj František farár
1673 máj 9. 1679 - - Kovacsics, Marek farár
1679 - - 1680 mar. 8. Galikovič, Ján farár
1680 máj 20. 1706 - - Besedič, Juraj farár
1706 - - 1710 - - Kancz, Ján farár
1710 - - 1712 - - Meglitz, Anton Ján farár
1712 okt. 24. 1719 - - Kuchynský, Mikuláš farár
1719 jún 18. 1720 - - Vitholovics Matthaeus, Martinus. farár
1720 feb. 23. 1728 - - Szedlákovics, Ján Peter farár
1728 jan. 7. +1759 feb. 6. Bobkovič, Ján (1698-1759) farár
1759 feb. 11. +1781 apr. 4. Radovszky, Jozef farár
1781 máj 11. +1801 okt. 13. Droždiak, Ján farár
1801 nov. 10. +1824 dec. 6. Dergovič, Jozef farár
1825 - - 1826 - - Balogh, František Leopold farár
1826 dec. 7. 1870 sept. 11. Tajnczner, Jozef farár
1870 sept. 11. 1873 okt. 12. Rosíval, Štefan administrátor
1873 okt. 12. 1886 jún - Rosíval, Štefan farár
1886 - - +1914 nov. 17. Kofranyi, Alojz farár
1915 - - +1952 - - Florek, Anton (1881) farár 1928 dekan
1952 - - 1959 jan. - Holúsek, Otto administrátor
1960 - - 1982 - - Ondrejka, Koloman Marek, CCG administrátor
1983 - - 1991 - - Ostrák, Ladislav farár 1983 tajomník CMBF
1992 - - 2002 - - Meško, Jozef, SchP administrátor asistent CMBF, 2001 ThDr.